Home » Missie en Visie

Missie

Een hand met vijf verschillend gekleurde vingers en een huis in de palm staat voor:

Een wereldburger. 

Een mens met een brede kennis van de verschillende culturen van de wereld en hun geschiedenis waaruit hij/zij kan putten om zijn/haar eigen identiteit te vormen.

Een mens die de cultuur en geschiedenis van zijn/haar familie en woonplaats kent en kan vertellen hoe deze verbonden zijn met die van andere mensen in de wereld.

Wereldburgers bouwen samen aan een wereldhuis waar alle mensen thuis zijn en ondanks hun verschillen samen kunnen delen en genieten van alles wat de aarde hen te bieden heeft. 

 

Visie

Wereldhuis Projecten biedt jonge mensen activiteiten aan waarin zij zelf de verbanden ontdekken tussen diverse aspecten van hun leven en die van mensen uit een andere cultuur, land of tijd en waarin zij waardering krijgen voor de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om uit te groeien tot wereldburgers.

 

De opbrengst van de activiteiten van Wereldhuis Projecten wordt zoveel mogelijk besteed aan goede doelen in Ethiopië zoals educatie en huisvesting van jonge mensen.